Inspirationsdag i att använda hästens som resurs!

Idag har vi varit på temadag och konferens för verksamheter med hästen som resurs inom hälsa, vård, skola och omsorg – om nytänkande och gränsöverskridande samverkan. Arrangörer Stiftelsen Hippocampus i samarbete med Habilitering och Hälsa Stockholm, Hästnäringens Nationella Stiftelse och Stockholms läns ridsportförbund.

Idag ökar intresset för hästunderstödda insatser inom friskvård, rehabilitering, habilitering, social omsorg och psykiatri samt inom den specialpedagogiska verksamheten. Konferensen bjöd på nytänkande och belyste vikten av samverkan mellan offentliga, privata och ideella aktörer på marknaden för att främja lärande och hälsa på lika villkor. Vi fick ta del av senaste forskningen, olika pågående projekt inom hästunderstödda insatser och mingla med andra aktörer, uppdragsgivare/beställare och intresserade.

En väldigt givande dag!

Tack till: