Samarbete med Ridterapi- Stark med häst!

Vi har sedan en tid glädjen att få sammarbeta med Rita Schulte Stukenborg. Rita är legitimerad fysioterapeut, socialarbetare och socialpedagog samt certifierad ridterapeut av OHI (Organisationen för hästunderstödda insatser). Rita har jobbat med Hästunderstödd terapi (HUT) sedan 2009 och är grundare av Ridterapi Stark med häst som erbjuder pedagogik och fysioterapi med häst. Rita har jobbat som fysioterapeut inom barnhabiliteringen och även som socialarbetare med olika socialpedagogiska projekt med barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska diagnoser och psykisk ohälsa.

Rita hyr in sig på våra hästar samt vi hjälps åt vid behov. Vi planerar just nu för fullt aktiviteter i sommar och halvdagsläger! Se hennes hemsida: starkmedhast.com