För vem?

HUI kan tack vare sin mångsidighet ge positiva hälsoeffekter vid många olika sjukdomstillstånd, skador och funktionsnedsättningar (Silfverberg & Tillberg, 2011). Exempel på tillstånd där HUI i studier har visat på positiva hälsoeffekter är sen motorisk utveckling, psykosociala svårigheter, psykisk ohälsa, stress, utbrändhet, cerebral pares, ADHD, ADD, autism, reumatism, synskadade, olika neurologiska sjukdomar och skador, epilepsi, muskelsjukdomar osv (Trættenberg, 2006). Läs mer under menyerna ovan.

 

Referenser

Silfverberg, G., & Tillberg, P. (2011). Ridterapi – fakta och framtid. Ersta Sköndal högskola. Arbetsrapport 75.

Trættenberg, E. (2006). Ridning som rehabilitering. Oslo: Akilles.