Barnrätt och Hästunderstödda aktiviteter!

På Barnrättsdagarna i Örebo, Sveriges största multiprofessionella forum för arbetet med barns rättigheter, presenterades Skånes fina arbete med projektet ”Hästkraft utan gränser”. Ett projekt för att förverkliga barn och ungas rätt till social integration, hälsosamma aktiviteter och en meningsfull fritid.

Hästunderstödda aktiviteter har i forskningen visat sig ha god effekt för att motverka och/eller minska psykisk ohälsa och ger individen ett socialt sammanhang och en fysisk aktiviteter som stärker både självförtroende och självkänslan. Att vara i stallet kan ge en meningsfullhet – hästarna behöver omsorg och uppskattar individens närvaro. Hästar dömer inte och gör ingen skillnad på var du kommer ifrån, social status eller vilket språk du pratar – något som ofta är väldigt befriande. Staller blir en frizon med en tydlig och förståelig struktur där den verbala kommunikationen inte är den viktigaste.

Hästunderstödda insatser rimmar väl med FN:s konvention för barnets rättigheter då de kan bidra till barnets:

  • utveckling, hälsa och liv (artikel 6)
  • deltagande i samhället och ett fullvärdigt liv om barnet har en funktionsnedsättning (artikel 23)
  • rätt till bra hälsa och rätt till hälso- och sjukvård (artikel 24)
  • rätt till lek, vila och fritid (artikel 31)

EquiStiern erbjuder i sammarbete med Lyckebo Gård prova-på tillfällen och mer regelbundna aktiviteter som anpassa efter deltagarnas behov. Hör av er till oss om ni vill veta mer!