Hur?

Vi erbjuder hästunderstödda insatser (HUI) i hälsofrämjande syfte till barn och vuxna med psykiska, fysiska eller sociala svårigheter. HUI kan tack vare sin mångsidighet ge positiva hälsoeffekter vid många olika sjukdomstillstånd, skador och funktionsnedsättningar. För mer fakta kring hästunderstödda insatsers positiva effekter vid olika funktionsnedsättningar se länkar i menyn.

Då alla individer är unika med olika förmågor anpassas terapin till just ditt eller ditt barns/elevs behov. Innan första besöket talas vi vid på telefon och diskuterar vilka behov som finns och hur vi kan utforma en passande terapi för just dig eller ditt barn. Vid första besöket visar vi runt på vår minigård och du/ni får bekanta er med gårdens djur och vi går igenom förutsättningarna för ridning eller annan häst/djurunderstödd aktivitet.

Vi lägger upp en planering där era behov är styrande, en plan som sedan följs upp och utvärderas under insatsernas gång. Insatserna leds av Greta Schibbye som är legitimerad specialistsjuksköterska med multidiciplinär
utbildning på avancerad nivå från Ersta Sköndal Högskola i hästunderstödda insatser samt genomgått en tilläggsutbildning i HUI under ett år på Strömsholms Ridskola. Medlem i OHI – branschorganisationen för hästunderstödda insatser. All hästunderstödd terapi utförs utefter sjuksköterskans lagstadgade skyldigheter att arbeta evidensbaserat, inneha sekretess och dokumentationskrav. EquiStiern innehar yrkesförsäkring via Folksam som inkluderar dig som patient/kund.