Hästunderstödda insatser – info

Vi erbjuder hästunderstödda insatser (HUI), även kallad hästunderstödd terapi (HUT), i hälsofrämjande syfte till barn, ungdomar och vuxna med psykiska, fysiska eller sociala svårigheter. HUI kan tack vare sin mångsidighet ge positiva hälsoeffekter vid många olika sjukdomstillstånd, skador och funktionsnedsättningar. För mer fakta kring hästunderstödda insatsers positiva effekter vid olika funktionsnedsättningar se länkar i menyn.

Vi tar emot i hemmiljö på vår minigård i Ölsta, Färentuna. I lugn miljö kan ni förutom att ta hand om hästarna och rida även umgås med gårdens övriga djur; höns, vaktlar, kaniner, ankor, hundar och katter. Finns verksamhetsutrymmen med dusch och toalett samt möjlighet att värma mat och köpa fika. Alla våra djur som används i verksamheten trivs med sina jobb och är sociala. Våra hästar är lugna, snälla och har specifik träning som terapihästar.

Då alla individer är unika med olika förmågor anpassas insatserna till just ditt eller ditt barns/elevs behov. Innan första besöket talas vi vid på telefon och diskuterar vilka behov som finns och hur vi kan utforma en passande terapi för just dig eller ditt barn. Vid första besöket visar vi runt på vår minigård och du/ni får bekanta er med gårdens djur och vi går igenom förutsättningarna för ridning eller annan häst/djurunderstödd aktivitet.

Vi lägger upp en planering där era behov är styrande, en plan som sedan följs upp och utvärderas under insatsernas gång. Insatserna leds av Greta Schibbye, legitimerad specialistsjuksköterska med specifik utbildning från Ersta Sköndal Högskola i hästunderstödda insatser och med tilläggsutbildning via Strömsholms Ridskola.  Alla hästunderstödda insatser utförs utefter sjuksköterskans lagstadgade skyldigheter att arbeta evidensbaserat, inneha sekretess och dokumentationskrav. EquiStiern innehar yrkesförsäkring som inkluderar dig som patient/kund.

Maila eller ring så berättar vi mer!