Sen motorisk utveckling

Trættenberg (2006) beskriver nyttan av HUT för barn med sen motorisk utveckling, oavsett om förseningen är kopplad till en specifik diagnos. Ca 6 % av alla barn beräknas ha en sen motorisk utveckling – en procentsiffra som riskerar att öka då fler barn är mer stillasittande nu än förr. Tack vare HUT mångfacetterade effekter kan barnen genom HUT få stärkt självkänsla, bättre motoriska färdigheter och social träning vilket ökar barnens möjlighet att klara av tex skolarbete och förbättra psykosociala förmågor (Trættenberg, 2006).

Referenser
Trætteberg,E. (2006). Ridning som rehabilitering.Oslo: Akilles.