Psykosociala svårigheter

Internationell erfarenhet har visat att barn med sociala och emotionella svårigheter kan ha stort utbyte av HUT – som förutom fysisk aktivitet har visat sig förbättra barnets förmåga att följa sociala koder och ökar barnets trygghetskänsla (Trættenberg, 2006). För ungdomar med problematisk uppväxt, stor skolfrånvaro, mobbning, missbruk och/eller kriminalitet har HUT visat sig ge god effekt i flertalet studier. Ett stall har en begriplig struktur, är förutsägbart och kan därmed ge en trygghet. Att arbeta i ett stall ger en meningsfullhet och ett ansvar – hästarna behöver omvårdnad för att överleva. Barnet får lära sig planera, problemlösning och beslutsamhet. De får övning i omhändertagande, självbehärskning, empati och sociala relationer (Borglund, 2014).

Referenser
Borglund, L. (2014). Hästar och hundar i sociala behandlingsverksamheter. I G. Silvferberg, H. Lerner (Red.), Hästen, hunden och den mänskliga hälsan: vård, behandling och terapi. (s.41-53). Malmö: Ersta Sköndal högskola.

Trætteberg,E. (2006). Ridning som rehabilitering.Oslo: Akilles.