ADHD

Hästunderstödd terapi (HUT) som behandlingsform för barn med ADHD/ADD kan ge resultat i stora delar av problematiken; träning av koncentrationsförmågan, uppmärksamhetsförmågan samt kroppskontroll. Avspänning är också något som med fördel dessa barn har kunnat öva till häst, med häst eller i stallmiljön (Trætteberg, 2006) .
I studier där effekten av HUT som behandlingsform undersöktes för barn med ADHD sågs effekt vad gäller livskvalité, beteende i sociala sammanhang samt motorisk förmåga. Bland annat har utvärderingsinstrumentet SDQ använts, som ser till följande områden; hyperaktivitet, koncentration, beteende, beteende i kamratrelationer. En signifikant förbättring ses i den totala poängen från första pre-test till första post-test (Cuypers, Ridder, & Strandheim, 2011).

Referenser
Cuypers, K.,Ridder, K.D.,Strandheim, A. (2011). The effect of Therapeutic Horseback Riding on 5 Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A pilot Study. The Journal of alternative and complementary medicin, 17(10), s.901-908. doi:10.1089/acm.2010.0547

Trætteberg,E. (2006). Ridning som rehabilitering. Oslo: Akilles.