Covid-19

Med anledning av Corona-pandemin stängde vi ner verksamheten tillfälligt under några veckor i mars-april. Dels för att minimera smittspridning och dels för att jag som sjuksköterska behövdes på annat håll. Nu sedan slutet på april har vi försiktigt öppnat upp verksamheten igen, men med lite nya förhållningsregler: 

*Alla ryttare, assistenter/medhjälpare och ridterapeut måste vara helt fria från luftvägssymtom, och varit friska i minst 48 timmar efter ev hosta/halsont etc. 

* Vi håller så mycket avstånd som det går, helst minst två meter (tur vi har stora och långa hästar ?). Eventuella medhjälpare är närmast ryttaren. 

* Det finns vid hönshuset möjlighet till handtvätt och handsprit som alla uppmanas använda flitigt. 

* All utrustning spritas av mellan ryttarna, och schabraket tvättas efter varje ryttare (tygbiten som ligger under ridgjorden). 

* Vi är alltid, som alltid, utomhus i alla väder 

☀️Välkomna tillbaka / Greta