Historia och bakgrund

Hästunderstödd terapi (HUT) är ett samlingsnamn för aktiviteter tillsammans med hästar, även kallad ridterapi men HUT inkluderar den terapeutiska miljön runt hästen utöver själva ridningen. Ridningen behöver inte vara en självklar del i HUT (Lerner & Silfverberg, 2014). Användningen av ridning i rehabiliterande syfte startade i Sverige på 1950-talet i samband med polio-epidemin och har sedan dess används främst av fysioterapeuter inom rehabiliteringen/habiliteringen (Silfverberg, 2014). HUT kan även kallas HUI (Hästunderstödda insatser), eller HUA – Hästunderstödda aktiviteter.

HUT ger en specifik träning inom flertalet områden, som kan upplevas som meningsfull då patienten lär sig rida och utför ett för hästen nödvändigt arbete (Trættenberg, 2006). Just mångsidigheten inom HUT anses unik då patienten får träna på fysiska, psykiska, sociala, kognitiva och känslomässiga förmågor på en gång (Silfverberg & Tillberg, 2011).

Sidan är under uppbyggnad, mer info kommer inkom kort.

Referenser

Lerner, H., & Silfverberg, G. (2014). En inblick i terminologin. I G. Silfverberg & H. Lerner (Red.), Hästen, hunden och den mänskliga hälsan: Vård, behandling och terapi. (s. 31-40). Stockholm: Ersta Sköndal Högskola Förlag.

Silverberg, G. (2014). Några nedslag i den hästunderstödda terapins historia. I G. Silfverberg & H. Lerner (Red.), Hästen, hunden och den mänskliga hälsan: Vård, behandling och terapi. (s. 55-68). Stockholm: Ersta Sköndal Högskola Förlag.

Silfverberg, G., & Tillberg, P. (2011). Ridterapi – fakta och framtid. Ersta Sköndal högskola. Arbetsrapport 75.

Trættenberg, E. (2006). Ridning som rehabilitering. Oslo: Akilles.