HLR-utbildning

Vi erbjuder kvalitativa utbildningar i hjärt- och lungräddning samt första hjälpen enligt HLR-rådet riktlinjer. Ges av specialistsjuksköterskor med instruktörsutbildning som till vardags arbetar på en barnakut i Stockholm. Finns grundutbildning för barn eller vuxna samt repetitionskurser.

Maila för förfrågningar och offert.