Hamiltonseminariet 2019

EquiStiern närvarande på årets Hamiltonseminarium på Ersta Sköndal Bräcke Högskola – i år var temat ”Psykisk hälsa. Människa och häst

Seminariet sträckte sig över två dagar där den första dagen ägnades åt ett teoretiskt perspektiv genom att professorer och forskare inom omvårdnad, etik, filosofi och etologi diskuterade evidens, mätbarhet, historisk och modern hälsodefinition, hästen och psykisk hälsa hos människan, folkhälsa relaterat till häst och relationen mellan människa och häst. Väldigt givande och tankeväckande!

Dag två ägnades åt praktiska exempel och utförare av hästunderstödda insatser (HUI) där verksamheter delgav sina erfarenheter och forskningsresultat. Exempel bl a rörande HUI för patienter med schizofreni i Halland (Högskolan i Halmstad, Bråddareds häst), HUI för personer med stressrelaterad ohälsa i Skåne (Humlamaden Rehab), HUI vid traumabehandling i USA samt HUI vid missbruksproblem och/eller psykisk ohälsa i Norge.

Att delta i diskussioner kring hästen och den psykiska hälsan hos människor och lyfta perspektiv utifrån både hästens välfärd och hälsobegreppet för människa är berikande och ger så mycket för vår egna verksamhet. Att arbeta med människor tillsammans med djur kräver kompetens om både djur och människa.

Hästen – i vårt fall Stjärn, Tarras, Alphons, Bamse och Vega – är otroliga individer och personligheter som utifrån sina egna förutsättningar kan ge mig och er så mycket. Jag är mina fyrbenta kollegor så tacksam för att de ställer upp med glädje och arbetsvilja. Och som utförare av HUI har vi ett stort ansvar att se till våra hästars välfärd. De är alla olika med olika styrkor och specialiteter – precis som vi människor. Men till skillnad från oss dömmer de inte. De tar oss som vi är, tolkar oss efter hur vi mår just nu och bemöter oss efter vår och deras dagsform.

Stjärn speglar oss, Tarras tar hand om oss, bär eller drar oss, Alphons testar och upplever med oss, Bamse njuter med oss och lilla Vega – hon utforskar med oss. Fantastiska hästar som ger förutsättningar för att vi tillsammans ska kunna möta er fantastiska människor <3

Greta