Hästunderstödda insatser – info

Vi erbjuder hästunderstödd terapi (HUT) i hälsofrämjande syfte till barn och vuxna med psykiska, fysiska eller sociala svårigheter. HUT kan tack vare sin mångsidighet ge positiva hälsoeffekter vid många olika sjukdomstillstånd, skador och funktionsnedsättningar. Fortsätt läsa Hästunderstödda insatser – info